18 Eylül 2012 Salı

I. István magyar király - Augusztus 20. A magyar államalapítás (Államalapító Szent István) ünnepe (magyar állami ünnep) [Dan državnosti Mađarske (osnivanja mađarske države) / Dan Svetog Stefana, osnivača države – mađarski nacionalni praznik / The Hungarian Statehood Day, St. Stephen’s Day]

I. (Szent) István király – születési nevén Vajk (Esztergom, 970-980 – 1038. augusztus 15.) az első magyar király. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar királysággá alakította át. Ez 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt. Az általa meghirdetett új politikai irányvonalnak ellenszegülő törzseket fegyverrel vagy békés úton behódoltatta, a lázadásokat leverte. Az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhették az apostoli király címet. Magyarországon minden év augusztus 20-án I. István király szentté avatásának napját ünnepeljük.

Január 1. - I. (Szent) István királlyá koronázása és kultusza
1000. december 25-én vagy 1001. január 1-jén (mivel a középkorban) az évkezdet nemcsak január 1-jére eshetett, ezért az időpont bizonytalan) a 997-től fejedelemként uralkodó Árpád-házi Istvánt Magyarország királyává koronázták a II. Szilveszter pápa által küldött koronával.
Szent korona
István - pogány nevén Vajk - minden valószínűséggel 975-ben született Esztergomban, Géza fejedelem fiaként. Géza nyugati irányú politikája révén 996-ban István feleségül vette a bajor herceg lányát, Gizellát. Géza 997-ben bekövetkezett halála után István lett a fejedelem, de hatalma ekkor még csak az ország középső és északi részére terjedt ki. Fejedelmi hatalmával szemben mind a pogány szokásokat követő rokonsága (Koppány), mind az egyes törzsi államok (erdélyi Gyula, Ajtony) felléptek. István válaszút előtt állt, s ő a kereszténység és a kíméletlen harc mellett döntött, hogy egy erős, egységes, az európai mintáknak megfelelő keresztény államot szervezzen.
Fájl:Chronicon Pictum P037 Szent István születése.JPG

Szent István születése


Géza fejedelem és I. Szent István államszervező tevékenysége    
A X. században a magyarság válaszút elé került. Az egyetlen lehetőség a fennmaradáshoz: a csatlakozás volt a keresztény feudális Európához. A törzsi-nemzetségi előkelőknek önmaguk és kíséretük eltartását a harci vállalkozások helyett biztosabb alapokra kellett helyezniük.  
A kalandozások kora: 862-970; 955-ig nyugati irányba, 955-től déli irányba.
A kalandozó hadjáratok elsődleges célja a zsákmány- és fogolyszerzés, de az olasz főurak sem átallották a magyarokat segítségül hívni trónviszályaik eldöntésére. A kalandozások másik célja az új állam elismertetése volt a környező országokkal. Az első kudarcok 933-ban Merseburgnál és 955- ben Augsburgnál érik a magyarokat.

István király kétségtelenül a magyar történelem egyik meghatározó egyénisége volt. Nevéhez fűződik a keresztény magyar királyság, a tulajdonképpeni Magyarország megalapítása, első törvényeinek kibocsátása és nem utolsósorban az egyházszervezet megteremtése. István királysága a legtekintélyesebb és valószínűleg a legerősebb államalakulat volt mindazok között, amelyek a X.-XI. század fordulója környékén létesültek Közép- és Észak-Európában. Műve azt jelentette, hogy Magyarország véglegesen és visszavonhatatlanul a keresztény Európa része lett. Istvánt a nehézségek és a sorscsapások nem térítették el a vállalt úttól. Ha kellett, a saját rokonsága ellen is kíméletlenül fellépett, hogy az egységes, keresztény államot fenntartsa, ha kellett, a külső támadástól védte meg. Amikor 1031-ben Imre fia meghalt, fő gondja a megfelelő utód kiválasztás volt.

István király 1038. augusztus 15-én halt meg, a legelfogadottabb nézet szerint ekkor 63 éves volt. Negyvenegy évig uralkodott. Erős és szilárd államot hagyott az utódjára.

István király halála után 45 évvel, 1083. augusztus 20-án I. (Szent) László király elérte, hogy István királyt, fiát, Imre herceget, Gellért püspököt és két zombori remetét, Andrást és Benedeket szentté avatták. Az új szentek kultusza mind bel-, mind külföldön elterjedt.


Fájl:Veszprem Istvanesgizella.jpgFájl:Szeged-istvan.jpg


Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, s 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg.
Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I. István (még abban az évben fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a székesfehérvári Bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű.
I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve egyházi ünnepként élt tovább e nap. István kultusza ugyan bajor és német városokban, valamint Namurban és Monte Cassinóban is elterjedt, de az egyetemes egyház nevében csak 1686-ban XI. Ince pápa nyilvánította szentté. A pápa akkor elrendelte, hogy Buda vára töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ évente emlékezzen meg Szent István ünnepéről, amelyet az egyetemes egyház augusztus 16-án tart.
1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, s így a Szent István-nap kimaradt az ünnepek sorából. Mária Terézia (1740-1780) ismét elrendelte a Szent István-nap megtartását, sőt azt nemzeti ünnepként a naptárakba is felvétette. 1771-ben ő hozatta Bécsbe, majd Budára István kézfej-ereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet ez időtől körmenetben vittek végig a városon augusztus 20-án.
István ereklyéjét a legenda szerint 1083-as szentté emelésekor épen találták a koporsójában, s már az 1222-es Aranybulla is törvénybe iktatta tiszteletét. Valószínűleg a tatárjárás vagy a török idők alatt veszett el, később (1590 körül) a raguzai (dubrovniki) dominikánus kolostorban találtak rá, talán még IV. Béla vitette oda menekülése során. (A Szent Jobb ezüst ereklyetartóját 1862-ben készítették, ma Budapesten, a Szent István-bazilikában őrzik.)
Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam szimbóluma volt. Először 1860-ban ünnepelhették meg a napot, amely országszerte nemzeti tüntetéssé vált.
Az 1867-es kiegyezést követően az ünnep visszanyerte régi fényét, majd 1891-ben Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította, 1895-ben pedig a belügyminiszter elrendelte a középületek címeres zászlóval történő fellobogózását.
A két világháború között az ünneplés kiegészült az össz-nemzeti célkitűzésre, a Szent István-i (Trianon előtti) Magyarország visszaállítására való folyamatos emlékeztetéssel. Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep volt, ezután ezt eltörölték, de egyházi ünnepként még 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan. István ereklyéjét a Szent Koronával együtt a II. világháború végén a nyilasok Nyugatra menekítették. A Szent Jobbot 1945. augusztus 18-án hozták vissza Ausztriából Budapestre, s 1947-ig ismét szereplője volt a Szent István-napi ünnepnek. (A Szent Korona csak 1978-ban került vissza az Egyesült Államokból.)
A kommunista rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható, de teljes megszüntetését vagy jelentéktelenné süllyesztését sem látta célszerűnek, és ahogy az a tisztán vallási ünnepek egy részével történt, inkább tartalmilag újította azt meg. Először az új kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését, mint új – szocialista – államalapítást, 1949. augusztus 20-ra időzítették. Ezután 1949-1989 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték. 1950-ben az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a Népköztársaság ünnepévé is nyilvánította.

A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi tradíciók, 1989 óta ennek megfelelően rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg: az első szabad választáson létrejött Országgyűlés 1991. március 5-i döntése a nemzeti ünnepek – március 15., augusztus 20., október 23. – közül Szent István napját emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe rangjára.

Arpad hanedanlığı, Orta Avrupa'da kurulan Macar Krallığı'nın ilk hanedanlığı. (896 - 1301)


Dosya:Alex K Kingdom of Hungary.svgArpad hanedanlığı, Orta Avrupa'da kurulan Macar Krallığı'nın ilk hanedanlığı. (896 - 1301)
Uzun yıllar Kuban nehri bölgesinde yaşayan Macarlar, Peçeneklerin baskısı sonucu batıya göç ettiler. Bu göç olayı sırasında Macarların başına Arpat bulunuyordu.
Macar boyları, 896 yılında bugünkü Macaristan'a gelerek yerleştiler. 955 yılına kadar Balkanlarda büyük bir devlet kurdular. Bu devlet, 955 yılında Germenler tarafından yıkıldı. Macar kabileleri 10. yüzyılda Hristiyanlığı kabul ettiler. Ancak daha sonra tekrar kurulan Macar Krallığı'nda 1301 yılında kadar Arpad hanedanlığı hüküm sürdü. Avrupalı tarihçiler ve o dönemki Avrupa devletleri, özellikle Bizanslılar Macar devletini "Batı Türkiye"[1] olarak adlandırmışlar, Macar hanedanına "Türklerin Prensi" olarak hitap etmişlerdir[2] [3]. Çünkü Macarların arasında Hazarlar'dan gelen üç Kavar boyu ve Kavar aristokrasisi ön plana çıkmaktaydı [3]. Bu Hazar Kavarları, Hazar Kağanlığı'ndaki iktidar kavgalarında yenilen ve iktidarla ters düşen üç Hazar boyuydu.


Ülke Macar Krallığı, Dalmaçya, Hırvatistan, Kumanya, Slavonya, Bulgaristan, Lodomerya, Styrya
Kurucu         Álmos
Son Hükümdar III. Andrew
Kuruluş tarihi 855
Yıkılış tarihi 1301
Milliyet         Macar

Dosya:Nte-kir-arpad.jpg
Dosya:Hungarian migration.png


Soyağacı [değiştir]

 
Ugor Kavimleri
 
Onogurlar
 
Hun Boyları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ön Macarlar
 
 
Üç Hazar Boyu
Kavarlar[4]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orta Avrupa Macarları
 Dosya:Turul-Tb-front.jpg


Kaynakça [değiştir]

 1. ^ Aynı dönemde Bizanslılar, Hazar Kağanlığını Doğu Türkiye olarak adlandırmışlardır
 2. ^ http://www.tarihportali.net/tarih/index.php?topic=842.0;wap2
 3. ^ a b c Rene Grousset, The Empire of the Steppes
 4. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Kabar

List of Hungarian kings - Macar Kralları Listesi - Lista A magyar királyok


Árpád-ház (9. század – 1301) 

Portré
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzések
Árpád-házi fejedelmek (Magyar Fejedelemség)
HetVezer-ChroniconPictum.jpgÁlmos
819 körül
† 895Erdőelve
?–895
A magyarok első nagyfejedelme. A hagyomány szerint alattvalói szakrális királygyilkosságot követtek el, mielőtt bejöttek volna a Kárpát-medencébe.
Nte-kir-arpad.jpgÁrpád
845 körül
† 907júliuseleje, Pozsony
895907?[1]
Álmos fia.
Solt in Solt.JPGZolta[2]
896
† 949
907947
Árpád fia. Fejedelemségének tényét sokan megkérdőjelezik, vagy legalábbis kétségbe vonják, hogy valóban ő lett volna Árpád közvetlen utódja.
Fajsz Fajsz.jpgFalicsi[2]
?
† 955 (?)
947955
Árpád unokája, Jutocsa fia.
Taksony KK.jpgTaksony[2]
931 előtt
† 971
955971
Zolta fia.
Geza-ChroniconPictum.jpgGéza(keresztségben István)
949?
† 997február 1.,Esztergom
971997
Taksony fia
Istvan-ChroniconPictum.jpgVajk(utóbb I. István)
9971000
Géza fia, anyja: az erdélyi gyula lánya, Sarolt, megkeresztelkedése után I. István
Árpád-házi királyok (Magyar Királyság)
StefanIHongarije.jpegI. (Szent) István
967/969,Esztergom
† 1038.augusztus 15.,Esztergom
1000/10011038
Chronicon Pictum P053 Péter és III Henrik.JPG(Orseolo, Német) Péter
1011Velence
† 1046/1059.augusztus 30.,Székesfehérvár
(először)
10381041
velencei dózse fia, I. István unokaöccse. 1041-ben a magyar főurak elűzték az országból.
Sámuel Aba.jpgAba Sámuel
990 körül,Abaújvár (?)
† 1044. (július 5.után), Ménfő
10411044
I. István sógora (vagy unokaöccse)
Chronicon Pictum P053 Péter és III Henrik.JPG(Orseolo) Péter
(másodszor)
10441046
Szekely B I Andras koronazas.jpgI. (Fehér v. Katolikus) András
1013?
† 1060. (december 6.előtt), Zirc
10461060
Taksony dédunokája, I. István unokaöccsének, Vazulnak a fia
Nte-kir-1bela.jpgI. (Bajnok) Béla(vagy Adalbert)
1016?
† 1063.szeptember 11., a Rábca vidékén
10601063
I. András öccse
Weber Salamon a börtönben.jpgSalamon
1052/1053?
† 1087Pulaközelében (?)
10631074
I. András fia. Unokatestvérei, I. Géza és I. László elűzték, többször próbálkozott trónja visszaszerzésével, sikertelenül. 1081-ben lemondott trónigényéről, bár ezt követően is volt visszatérési kísérlete.
Géza I.jpgI. Géza (vagy Magnus)
1044,Lengyelország
† 1077április 25.?
10741077
I. Béla fia.
Laszlo-ChroniconPictum.jpgI. (Szent) László
1046június 27.,Lengyelország
† 1095július 29.,Nyitra
10771095
I. Géza öccse
Kálmán Thuróczy.jpgKönyves Kálmán
1074,Székesfehérvár
† 1116február 3.,Székesfehérvár
10951116
I. Géza fia
Stefan II węgierski.jpgII. István
1101?
† 1131március 1.?
11161131
Kálmán fia
II Bela KK.jpgII. (Vak) Béla
1108 körül, ?
† 1141február 13.,?
11311141
I. Géza unokája, Kálmán Álmos nevű öccsének fia
Géza II.jpgII. Géza
1130Tolna
† 1162május 31.?
11411162
II. Béla fia
III Istvan koronazasa KK.jpgIII. István
1147nyara?
† 1172március 4.?
11621172
II. Géza fia.
-II. László
1131?
† 1163január 14.?
11621163
II. Géza öccse, ellenkirály bizánci támogatással. A későbbi királyok történetírói sokáig nem vették figyelembe az uralkodók sorszámozásánál.
Stephen IV of Hungary.jpgIV. István
1133 körül, ?
† 1165április 11.,Zimony
11631165
II. Géza öccse, ellenkirály bizánci támogatással. Saját magát III. Istvánnak hívta, nem ismerve el unokaöccse uralmát. A későbbi királyok történetírói viszont sokáig nem vették figyelembe az uralkodók sorszámozásánál, csak utólag nevezték el IV. Istvánnak.
Bela3.jpgIII. Béla
1148?
† 1196április 23.?
11721196
III. István öccse
Imre koronázása KK.jpgImre
1174?
† 1204szeptember 30./november 30.,Esztergom
11961204
III. Béla fia
III.László.jpgIII. László
1199/1201?
† 1205május 7.,Bécs
12041205
Imre fia. Saját korában II. Lászlónak hívták, mivel az 1162-től 1163-ig uralkodó ellenkirályt nem ismerték el.
Andrew II Hungar.jpgII. András
1176/1177?
† 1235szeptember 21.Buda
12051235
Imre öccse
Bela IV MGZ 300109.jpgIV. Béla
1206november 29.?
† 1270május 3.,Buda
12351270
II. András fia
V Istvan koronazasa.jpgV. István
1239 (október 18. előtt), Buda
† 1272augusztus 6.Csepel-sziget
12701272
IV. Béla fia. Saját korában IV. Istvánnak hívták, mivel az 1163-tól 1165-ig uralkodó ellenkirályt nem ismerték el.
Ladislaus IV of Hungary.jpgIV. (Kun) László
1262augusztusa,?
† 1290július 10.,Körösszeg
12721290
V. István fia. Saját korában III. Lászlónak hívták, mivel az 1162-től 1163-ig uralkodó ellenkirályt nem ismerték el.
III Andras Thuroczy.jpgIII. András
1265 körül, Velence
† 1301január 14.,Buda
12901301
II. András unokája, vele férfiágon kihalt az Árpád-ház

Interregnum (1301 – 1308) 

PortréUralkodóUralkodottMegjegyzések
Az interregnum királyai vitatott legitimitású uralkodók. Az egyes tartományurak (avagy kiskirályok) hatalma oly mértékben megnőtt, hogy a királyi uralom jóformán jelképessé silányult. Az ország valódi urai ebben az időben:
Csák Máté (* 1260 k.; † 1321 márc. 18.),
Aba Amadé (* 1240?; † 1311 szept. 5.),
Borsa Kopasz Jakab (* ?; † 1317 júl.),
Kőszegi Henrik (* ?; † 1309/1310),
Kán László (* ?; † 1315 aug. előtt),
Ákos István (* ?; † 1315 körül)
Babonić István (* ?; † ?) nemzetségei.
Wenzel3.jpgVencel(azaz László)
1289.október 6.,?
† 1306.augusztus 4.Olmütz
13011305
Přemysl-ház utolsó fiági tagja, cseh és lengyel király (1305–1306), leányágon IV. Béla ükunokája. Magyar királyként a László nevet használta, de nem veszik figyelembe a László nevű királyok sorszámozásánál. 1305-ben lemondott a magyar trónról Wittelsbach Ottó javára.
Ota3 Thurocsi.jpgOttó
1261.február 11.,?
† 1312.szeptember 9.,Landshut
13051307
Wittelsbach-ház tagja, Alsó-Bajorország hercege, leányágon IV. Béla unokája. Magát haláláig magyar királynak tekintette, bár uralma 1307-ben véget ért.

Anjou-ház (1308 – 1395) [szerkesztés]

PortréUralkodóUralkodottMegjegyzések
Károly Róbert TK.jpgI. Károly (Károly Róbert)[3]
1288Nápoly
† 1342július 16.Visegrád
13081342
Leányágon V. István dédunokája, az Anjou-ház magyarországi ágának megalapítója[4]
Ludwik d'Anjou.jpgI. (Nagy) Lajos
1326március 5.Visegrád
† 1382szeptember 10.,Nagyszombat
13421382
Károly fia, 1370-től Lengyelország királya is
Mária Thuróczy.jpgMária
1371április 14.?
† 1395május 17.Budai-hegység
13821395
Lajos lánya.
Kis Karoly TK.jpgII. (Kis) Károly
1345
† 1386február 24., Visegrád
13851386
nápolyi király (1381–1386), az Anjouk nápolyi ágának tagja[5]

Vegyesházi királyok (1387 – 1526) [szerkesztés]

UralkodóUralkodottMegjegyzések
Luxemburgi-ház
Zsigmond Thuroczy.jpgZsigmond
1368február 14.Nürnberg
† 1437.december 9.,Znaim
13871437
Mária férje, német király (1410–1433), cseh király (1420–1437), német-római császár (1433–1437)
Habsburg-ház
Albert II of Germany Habsburg.jpgAlbert
1397.augusztus 16.,Bécs
† 1439október 27.Neszmély
14371439
Zsigmond veje, cseh és német király (1438–1439)
Jagelló-ház
Jagelló Ulászló.jpgI. Ulászló magyar király
1424október 31.Krakkó
† 1444.november 10.,Várna
14401444
III. Ulászló néven lengyel király is (1434–1444). Ellenkirályként léptették fel ellenében Albert utószülött fiát:[6]
Habsburg-ház
VLaszlo.gifV. László
1440február 22.Komárom
† 1457.november 23.,Prága
14451457
Albert utószülött fiát Ulászló halála után a rendek elismerték királyuknak (1445), de ő akadályoztatva volt[8], a rendek tehát kormányzót választottak a helyettesítésére:
 • Hunyadi Jánost
  (* 1407; † 1456 aug. 11.) (1446–1452).[9] Az ő halála után
 • Cillei Ulrik
  (* 1406; † 1456 nov. 9.) főkapitány (1456) következett.[10] Halála után a király kényszerből kinevezte
 • Hunyadi Lászlót
  (* 1433; † 1457 márc. 16.) főkapitánnyá (1457).[11] Az ő halála után nem neveztek ki új főkapitányt.
Hunyadi-ház
Matei Corvin Johannes de Thurocz f137.jpgI. Mátyás(Mátyás király)
1443február 23.Kolozsvár
† 1490április 6.,Bécs
14581490
Hunyadi János kisebbik fia, akit a Mátyás bátyját megölető, utód nélkül elhalt László király után a Hunyadi-párt meghívott a magyar trónra
Jagelló-ház
Vladislaus II of Bohemia and Hungary.jpgII. Ulászló
1456március 1.Krakkó
† 1516március 13.Buda
14901516I. Ulászló unokaöccse, Albert vejének a fia és I. Mátyás feleségének a 2. férje. Cseh király (1471–1516)
Louis2.jpgII. Lajos
1506július 1.,Buda
† 1526.augusztus 29.,Mohács
15161526II. Ulászló fia, magyar és cseh király, a mohácsi csatában esett el

Magyar Királyság és Erdélyi Fejedelemség (1526–1699) [szerkesztés]

Az ország az 1526-os mohácsi vereséget követően kettős királyválasztás történt, később kialakult az „egy ország, két király” állapot. Buda 1541-es török elfoglalásával az ország keleti és nyugati fele között az összeköttetés gyakorlatilag megszűnt. Az ország középső, Hódoltságnak nevezett részét a törökök fokozatosan szállták meg. Északon és Nyugaton Habsburgfennhatóság alá került, Keleten pedig a középkori erdélyi vajdaságból és hozzá kapcsolódó részekből (Partium) létrejött az 1570-es speyeri szerződéssel az Erdélyi Fejedelemség. A fejedelemség kialakulásával az ország hosszú időre két részre szakadt. „Három részre szakadt ország” sosem volt, mert a török hódoltság nem önálló terület. Ez az ún. török háborúk kora.
Királyi Magyarország
UralkodóUralkodottMegjegyzések
Habsburg-ház
Hans Bocksberger der Aeltere 001.jpgI. Ferdinánd
15261564
II. Lajos sógora[12], cseh király (1527–1564), német-római császár (1556–1564)
Nicolas Neufchâtel 002.jpgMiksa
15641576
I. Ferdinánd fia, II. Miksa néven német-római császár és cseh király (1564–1576)
Joseph Heintz d. Ä. 002.jpgRudolf
15761608
Miksa fia, II. Rudolf néven német-római császár és cseh király (1576–1612). A magyar királyi címről öccse, II. Mátyás 1608-ban lemondatta.
Lucas van Valckenborch 003.jpgII. Mátyás
16081619
Rudolf öccse, német-római császár és cseh király (1612–1619)
Kaiser Ferdinand II. 1614.jpgII. Ferdinánd
16191637
I. Ferdinánd unokája, német-római császár és cseh király (1619–1637)
Frans Luycx 002.jpgIII. Ferdinánd
16371657
II. Ferdinánd fia, német-római császár (1637–1657)
Jan van den Hoecke 002.jpgIV. Ferdinánd
16471654
III. Ferdinánd fia, német király (1653–1654). Még apja életében megkoronázták, de betegsége folytán még III. Ferdinánd előtt meghalt, így sosem uralkodott ténylegesen.
Kaiser-Leopold1.jpgI. Lipót
16571705
III. Ferdinánd fia, német-római császár (1657–1705)
keleti Magyar Királyság
PortréUralkodóUralkodottMegjegyzések
Szapolyai János fametszet.jpgSzapolyai János
(* 1487 febr. 2.; † 1540 júl. 22.)
15261540
Korábban erdélyi vajda
John II Sigismund.jpgJános (Zsigmond)
(* 1540 júl. 18.; † 1571 márc. 14.)
15401570
Szapolyai János fia, választott király, címéről 1570-ben a speyeri szerződésben mondott le, élete utolsó évében erdélyi fejedelemként uralkodott.[13] Kiskorúsága idején nevében
 • Fráter György
  (* 1482; † 1551 dec. 17.) érsek (1541–1551) gyakorolta a hatalmat.[14] 1556-tól nevében édesanyja,
 • Izabella királyné
  (* 1519 jan. 18.; † 1559 szept. 15.) kormányzott (1556–1559).[15]
Az erdélyi országrész területén létrejött az Erdélyi Fejedelemség.
Thokolyi.jpgKésmárki Thököly Imre
(* 1657 szept. 25.; † 1705 szept. 13.)
bujdosók vezéreként előbb Felső-Magyarországon hozott létre török vazallusállamot a Habsburgok abszolutista törekvései ellen harcolva (16821685), majd 1690-ben megszerezte az Erdélyi Fejedelemséget – mindkettőt a törökkel szövetségben, így a felszabadító háború győzelmei mindkettőtől megfosztották.
II. Rákóczi Ferenc Mányoki.jpgFelsővadászi II. Rákóczi Ferencet
(* 1676 márc. 27.; † 1735 ápr. 8.)
az általa vezetett szabadságharc (17031711) során előbb Erdély (1704), majd a magyarországi szövetkezett rendek vezérlő fejedelmének választották (1705).
Az ónodi országgyűlés 1707-ben trónfosztottnak nyilvánította a Habsburg-dinasztiát.

Habsburg-ház (1699–1918) [szerkesztés]

A Habsburg-birodalom részeként.
Magyarország a török uralom alól való felszabadítása nyomán (16831699) teljes egészében a Habsburg-dinasztia uralma alá került. Bár a Magyar Királyságot és az Erdélyi (Nagy)Fejedelemséget 1867-ig nem egyesítették, mindkettő élén a Habsburg uralkodó állt.
PortréNévUralkodásMegjegyzés
Habsburg-ház
Joseph I, Holy Roman Emperor.jpgI. József17051711I. Lipót fia. 1707-ben a magyarországi rendek trónfosztottnak nyilvánították. Német-római császár.
Johann Gottfried Auerbach 005.jpgIII. Károly17111740I. József öccse. VI. Károly néven német-császár (1711-1740),II. Károly néven cseh király (1711-1740).
Maria Theresa, Queen of Hungary.jpegMária Terézia17401780III. Károly leánya – férfiágon kihalt a Habsburg-család. Mária Terézia a férjével, Lotaringiai Ferenccel megalapította a Habsburg–Lotaringiai dinasztiát. Csehország királynője (1740-1780).
Habsburg–Lotaringiai-ház
Anton von Maron 006.pngII. József17801790Mária Terézia főhercegnő és I. (Lotaringiai) Ferenc császár fia. Nem koronáztatta meg magát(„kalapos király”). Német-római császár (1765-1790).
Leopold II.jpgII. Lipót17901792II. József öccse, 1790-ig Toszkána nagyhercege, majd német-római császár (1790-1792).
FranciscusII.pngI. Ferenc17921835II. Lipót fia, II. Ferenc néven az utolsó német-római császár (1792-1806), I. Ferenc néven az első osztrák császár (1804-1835).
Ferdinand I; Keizer van Oostenrijk.jpgV. Ferdinánd18351848I. Ferenc fia. 1830 szeptemberében,(még apja életében) Pozsonyban már magyar királlyá koronázzák. I. Ferdinánd néven osztrák császár (1835-1848). 1848 decemberében lemondatták.
1848–49-es forradalom és szabadságharc.
1849április 14-én a debreceni országgyűlés trónfosztottnak nyilvánította a Habsburg-dinasztiát.
Ezt követően Kossuth Lajost kormányzó-elnökké választották.
Franz Joseph, circa 1915.JPGFerenc József(1848)18671916V. Ferdinánd unokaöccse. Csak 1867-ben akiegyezés betetőzéseként koronázták meg. Osztrák császár (1848-1916)
Emperor karl of austria-hungary 1917.pngIV. (Boldog) Károly19161918Ferenc József unokaöccse, Habsburg Ottó apja. I. Károly néven osztrák császár (1916-1918).
1918november 13-án eckartsaui nyilatkozatában IV. Károly király lemondott az államügyekben való részvételi jogáról, november 16-án pedig Budapesten kikiáltották a köztársaságot. Az őszirózsás forradalom és a Magyarországi Tanácsköztársaság bukása után visszatérő ellenforradalmi[16] rendszer előbb helyreállította a királyságot, amelynek keretében 1920március 1-jén kormányzóváválasztotta Horthy Miklóst, majd 1921november 6-án kimondta – immár végleges érvénnyel – a Habsburg–Lotaringiai-háztrónfosztását.[17]

Érdekességek [szerkesztés]

A Magyar Királyság trónját igénylők [szerkesztés]

A monarchisták arra hivatkozva, hogy IV. Károly, a Habsburg-ház feje formálisan lemondott magyar trónigényéről, és arra, hogy a Magyar Királyság hagyományaival szembenéző, király önként lemondási akarata nélkül elrendelt a detronizáció nonszensz, és a 1687-as országgyűlés tekintélyére, mely szerint a magyar rendek lemondtak a szabad királyválasztás jogáról és így a magyar jogrend halála óta az ő leszármazottait tartják "trónkövetelőknek". Ám ez az érvelés, az 1504-es Rákosi végzés alapján, illetve az 1620-as, 1707-es, 1849-es és 1921-es Habsburg trónfosztásokra tekintettel, érvényét veszti. Ezáltal ma a Habsburg–Lotaringiai-ház egyetlen tagjának sincsen – és jogtörténetileg nem is lehetséges, hogy legyen – joga a magyar trónhoz vagy követelése azzal szemben.
A történelmi jogfolytonosság helyreállítása esetén a franciaországi Crouy-Channel családnak lehet joga a magyar koronához, amely család esetében igazolható - a család birtokában megmaradt oklevelekkel- a vérszerinti Árpád-házi leszármazás. Elgondolkodtató, hogy a Habsburg-ház, illetve később a Habsburg–Lotaringiai-ház sok tagja - különösen Mária Terézia uralkodásának idején- miért is lépett fel a Crouy-Channel-kel szemben és próbálta a családot ellehetetleníteni a századok során, illetve a család származását igazoló - korábbi birtokadományokról, születési, házasodási- okleveleket megsemmisíteni. Azonban ez utóbbiban nem járhattak teljes sikerrel, bizonyos oklevelek alapján igazolható az Árpád-házi eredet, melyről érvényben lévő bírósági döntés (1790) is született.

PortréNévTrónigényDinasztiaTrónigény bejelentéseHalálaMegjegyzés
Otto Habsburg 001.jpgII. OttóOsztrák, magyar és cseh koronaHabsburg–Lotaringiai-ház19222011Apja koronáztatta meg, hivatalosan sosem uralkodott. 1960-ban a Habsburg–Lotaringiai-ház több tagja elfogadta az osztrákHabsburg-törvényt és aláírta a lemondó nyilatkozatot. 1961. május 31-én maga Ottó is aláírta az osztrák trón igényéről való lemondását.
SKKH Erzherzog Karl von Österreich.jpgV. KárolyOsztrák, magyar és cseh koronaHabsburg–Lotaringiai-ház2011-Ottó fia, apjával ellentétben nem mondott le az osztrák trónigényről.

895–1301

PortraitRulerBeganEndedRemarks
Almos2.jpgHigh Prince Álmosc. 858c. 895The first known Hungarian leader, and father of Árpád. He strengthened the alliance between the other six Magyar tribal leaders.
HetVezer-ChroniconPictum.jpgÁrpádc. 895c. 907Led the Magyars into Central Europe around 896.[1] According to the dual system of rulership (similar to the Khazars), he was the actual leader with Kurszán as sacral prince.
PortraitRulerBeganEndedRemarks
The rulers of the first half of the 10th century are often disputed, as the Hungarian nation consisted of several tribes led by various leaders. The most frequently proposed are:
Szabolcsc. 907 ?
Tarhosc. 907c. 922
Solt in Solt.JPGZoltánc. 907c.947Also known as Zaltas. The youngest (fifth) son of Árpád, and Third Grand Prince of the Hungarians(Magyars).
Fajsz Fajsz.jpgFajszc. 947c. 955Also known as Fali or Falicsi. Son of Jutocsa (Jutas) the third son of Árpád.
Taksony KK.jpgTaksonyc. 955c. 972Son of Zoltán (Zaltas)  
Geza-ChroniconPictum.jpgGézac. 972997Son of Taksony  
Istvan-ChroniconPictum.jpgStephen I
(Szent István)
9971000Son of Géza. Last Grand Prince.
PortraitRulerBeganEndedRemarks
Istvan-ChroniconPictum.jpgStephen I100015 August 1038Son of Géza. Proclaimed the first King of Hungary.
Dynastic struggle 1038–1046
Chronicon Pictum P053 Péter és III Henrik.JPGPeter Orseolo15 August 10381041Also known as Peter I the Venetian. Grandson of Géza. Dethroned.
Aba samuel.jpgSamuel Aba10415 July 1044Leader of the Kabar tribe. Married Géza's daughter Gizella.
Chronicon Pictum P053 Péter és III Henrik.JPGPeter Orseolo10441046Reinstated, but dethroned again.
Vatha pagan rising 1046–1047
Szekely B I Andras koronazas.jpgAndrew I10471061Árpád dynasty restored
Béla elnyeri a koronát .jpgBéla I1061August 1063brother of Andrew I
Salamoun.jpgSolomonAugust 106328 October 1074son of Andrew I
Gejza.jpgGéza I28 October 107425 April 1077son of Béla I
Laszlo-ChroniconPictum.jpgSt. Ladislaus25 April 107729 July 1095son of Béla I
Kálmán Thuróczy.jpgColoman29 July 10953 February 1116son of Géza I.
Stefan II węgierski.jpgStephen II3 February 11163 April 1131Son of Kálmán
II Bela KK.jpgBéla II the Blind3 April 113113 February 1141grandson of Géza I, son of Álmos, Kálmán's younger brother
Géza II.jpgGéza II13 February 114131 May 1162son of Béla II
III Istvan koronazasa KK.jpgStephen III31 May 11624 March 1172son of Géza II
Chronicon Pictum P121 A korona elrablása.JPGLadislaus II31 May 116214 January 1163rebel anti-king, younger brother of Géza II.
Stephen IV of Hungary.jpgStephen IV14 January 1163June 1163rebel anti-king, younger brother of Géza II.
Bela3.jpgBéla III4 March 117213 April 1196younger brother of Stephen III.
Emeric of Hungary.jpgEmeric13 April 119630 November 1204son of Béla III.
III.László.jpgLadislaus III30 November 12047 May 1205son of Imre, crowned and died as a child
Andrew II of Hungary th.jpgAndrew II7 May 120521 September 1235brother of Imre
Kk ivb.jpgBéla IV21 September 12353 May 1270son of Andrew II, the "second founder" after the First Mongol invasion (1241–42)
V Istvan koronazasa.jpgStephen V3 May 12706 August 1272son of Béla IV.
Kun L szl Thuroczy.jpgLadislaus IV the Cuman6 August 127210 July 1290son of Steven V.; unsuccessful Mongol invasion; lived with the nomad Cuman tribes
III Andras Thuroczy.jpgAndrew III4 August 129014 January 1301grandson of Andrew II, born in Venice; last of the Árpád dynasty

[edit]1301–1541

PortraitRulerBeganEndedRemarks
Wenzel3.jpgWenceslaus of Bohemia13011305King of Bohemia, elected as King of Hungary but not universally recognized
PortraitRulerBeganEndedRemarks
Ota3 Thurocsi.jpgOtto of Bavaria (Béla V)6 December 13051308Duke of Lower Bavaria as Otto III, was not universally recognized
PortraitRulerBeganEndedRemarks
Chronicon Pictum I Karoly Robert.jpgCharles I (I. Károly)20 August 131016 July 1342established the Angevin dynasty in Hungary.
Nuremberg Chronicles f 235r 2 Ladislaus rex.jpgLouis I the Great (Nagy Lajos)16 July 134211 September 1382also became King of Poland (1370)
Mária Thuróczy.jpgMary I (I. Mária)11 September 138217 May 1395married Sigismund of Luxemburg
Kis Karoly TK.jpgCharles II the Small (Kis Károly)31 December 138524 February 1386also King of Naples, in opposition to Mary
PortraitRulerBeganEndedRemarks
Zsigmond Thuroczy.jpgSigismund I(Zsigmond)31 March 13879 December 1437later also Roman-German King (since 1410), King of Bohemia (since 1419),Holy Roman Emperor (since 1433)
PortraitRulerBeganEndedRemarks
Albrecht II. von Habsburg.jpgAlbert I1 January 143827 October 1439son-in-law of Sigismund, also Roman-German King, King of Bohemia, Duke ofAustria
Kingship disputed between Vladislaus I and Ladislaus Posthumus
PortraitRulerBeganEndedRemarks
Jagelló Ulászló.jpgVladislaus I15 May 144010 November 1444also King of Poland
PortraitRulerBeganEndedRemarks
VLaszlo.gifLadislaus V the Posthumus15 May 144023 November 1457born in 1440 after his father's death, spent most of his life in captivity.
PortraitRulerBeganEndedRemarks
John Hunyadi - Johannes de Thurocz - Chronica Hungarorum, Brno 1488.jpgJohn Hunyadi (Hunyadi János)14461453ruled as regent. Fought with great success against the Ottomans
Matei Corvin Johannes de Thurocz f137.jpgMatthias I Corvinus (Corvin Mátyás orHunyadi Mátyás)24 January 14586 April 1490son of John Hunyadi, also King of Bohemia
PortraitRulerBeganEndedRemarks
Vladislaus II of Bohemia and Hungary.jpgVladislaus II15 July 149013 May 1516also King of Bohemia
Hans Krell 001.jpgLouis II13 May 151629 August 1526also King of Bohemia; killed in the Battle of Mohács
PortraitRulerBeganEndedRemarks
Kingship disputed between Ferdinand of Austria and John Zápolya during the Ottoman invasion
Hans Bocksberger der Aeltere 001.jpgFerdinand I, Holy Roman Emperor (Ferdinánd)16 December 152625 July 1564claimed the throne according to the agreement between the House of Jagiellon and the House of Habsburg

[edit]1541–1780

PortraitRulerBeganEndedRemarks
Szapolyai János fametszet.jpgJohn I(Szapolyai János)10 November 152622 July 1540Also claimed the throne, with support of Hungarian nobles and later Suleiman the Magnificent.
John II Sigismund.jpgJohn II(Szapolyai János Zsigmond)22 July 1540 (first reign), 12 March 1556 (second reign)19 June 1551 (end of first reign), 16 August 1570 (end of second reign)son of John Zápolya; renounced his claim in 1570 in favour of Emperor Maximilian II.
Hungary was effectively split into three parts: Royal Hungary in the north and west, Ottoman Hungary in the south, and thePrincipality of Transylvania in the east. The following, until 1699, gives the rulers of "Royal Hungary".
PortraitRulerBeganEndedRemarks
Nicolas Neufchâtel 002.jpgMaximilian (I. Miksa)8 September 156312 October 1576 
Joseph Heintz d. Ä. 002.jpgRudolf I25 September 157226 June 1608 
Lucas van Valckenborch 003.jpgMatthias II (II. Mátyás)26 June 16081 July 1618 
GabrielBethlen.jpgGabriel I25 August 162031 December 1621contested by Ferdinand II
Ferdinand II with insignia.jpgFerdinand II1 July 161815 February 1637 
Frans Luycx 002.jpgFerdinand III8 December 16252 April 1657 
Ferdinand III (excision).JPGFerdinand IV16 June 16479 July 1654He died in 1654, predeceasing his father.
Benjamin von Block 001.jpgLeopold I (I. Lipót)27 June 16555 May 1705Habsburgs began colonization of Serbs (1690) and Germans(1682–1699) in Southern Hungary.
Hungary reunited under Habsburg rule after the Great Turkish War in 1699.
Joseph I Holy Roman Emperor.pngJoseph I (I. József)9 December 168717 April 1711 
Johann Gottfried Auerbach 004.jpgCharles III (III. Károly)11 April 171120 October 1740Large scale German settlements in Hungary begin (1720–1800).
Maria Theresa, Queen of Hungary.jpegMaria II Theresa (II. Mária Terézia)20 October 174029 November 1780Enjoyed broad support of Hungarian nobles;

[edit]1780–1944

PortraitRulerBeganEndedRemarks
Anton von Maron 006.pngJoseph II
(II. József)
29 November 178020 February 1790 
Johann Daniel Donat, Emperor Leopold II in the Regalia of the Golden Fleece (1806).pngLeopold II
(II. Lipót)
20 February 17901 March 1792 
Friedrich von Amerling 003a.jpgFrancis
(I. Ferenc)
1 March 17922 March 1835 
Ferdinand I; Keizer van Oostenrijk.jpgFerdinand V
(V. Ferdinánd)
28 September 18302 December 1848Being epileptic and mentally ill, abdicated in favour of his nephew, Franz Joseph (son of his younger brother Franz Karl). Died in 1875.
Franz joseph1.jpgFrancis Joseph
(I. Ferenc József)
2 December 184821 November 1916Later regained the rule with Russian help in 1849 and was crowned in 1867.
Charles I of Austria.jpgCharles IV
(IV. Károly)
21 November 191616 November 1918Reigned until 1918, when he "renounced participation" in state affairs, but did not abdicate. He spent the remaining years of his life attempting to restore the monarchy until his death in 1922.
PortraitRulerBeganEndedRemarks
Horthy the regent.jpgMiklós Horthy1 March 19203 November 1944Navy admiral Horthy officially 'represented' the defunct Hungarian monarchy despiteCharles I of Austria's attempts to retake the throne of Hungary. The state was effectively a "kingdom without a king". Dethronization of Habsburgs enacted by Hungarian Parliament in 1921.

[edit]Titular Kings of Hungary

PortraitTitular rulerBeganEndedRemarks
Charles I of Austria.jpgCharles IV
(IV. Károly)
16 November 19181 April 1922He reigned until 1918, when he "renounced participation" in state affairs but did not abdicate. He spent the remaining years of his life attempting to restore the monarchy until his death in 1922.
Habsburgotto.jpgOtto II
(II. Ottó)
1 April 19224 July 2011On 31 May 1961, Otto renounced all claims to the Austrian throne. However, he did not renounce all claims to the Hungarian and Bohemian throne, and the Communists did not request this.
SKKH Erzherzog Karl von Österreich.jpgCharles V
(V. Károly)
4 July 2011IncumbentHe serves as Head of House of Habsburg since January 2007.